Nâng cao năng lực quản trị vượt qua rào cản trong xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc

Bài viết đề xuất một số giải pháp, và đặc biệt xây dựng một chương trình đào tạo tổng hợp nhằm nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Bài viết đóng góp vào việc phát triển lĩnh vực nghiên cứu có liên quan đến quá trình kinh doanh quốc tế, cũng như những rào cản mà doanh nghiệp xuất khẩu cần vượt qua trong kinh doanh quốc tế. | NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ VƯỢT QUA RÀO CẢN TRONG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 提高打破农产品销向中国市场所遭受的贸易技术壁垒的管理能力 TS. Lê Tiến Đạt Trường Đại học Thương mại 商业大学博士 黎进达 Tóm tắt Trong hoạt động kinh doanh quốc tế các doanh nghiệp xuất khẩu phải đối mặt với vô số rào cản trong đó sự hạn chế về năng lực quản trị là một cản trở lớn cho các nhà xuất khẩu trong việc đạt được mục tiêu chiến lược và vượt qua những khó khăn trở ngại. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam đồng thời cũng là bạn hàng lớn của nông sản Việt Nam. Tuy nhiên giao dịch xuất nhập khẩu hàng nông sản giữa doanh nghiệp hai nước chủ yếu theo tập quán thương mại biên giới thiếu tính ổn định thiếu sự ràng buộc giữa các bên theo thông lệ quốc tế dẫn tới rủi ro cao. Tình trạng ùn ứ hàng hóa vẫn còn phổ biến tại một số cửa khẩu là một bài toán đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp cần quan tâm giải quyết. Trên cơ sở của việc nghiên cứu khái niệm kinh doanh quốc tế và các lý thuyết liên quan tới rào cản trong xuất khẩu cũng như nhận diện và nhóm gộp các nhóm rào cản chính mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt trong xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc bài viết đề xuất một số giải pháp và đặc biệt xây dựng một chương trình đào tạo tổng hợp nhằm nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Những kiến nghị và giải pháp này có thể coi là những gợi ý mà dựa vào đó các cơ quan chức năng có thể liên kết với các cơ sở đào tạo các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc triển khai các chính sách chương trình hỗ trợ phù hợp. Ngoài đóng góp mang tính thực tiễn quan trọng này với góc độ nghiên cứu từ các nước đang phát triển bài viết đóng góp vào việc phát triển lĩnh vực nghiên cứu có liên quan đến quá trình kinh doanh quốc tế cũng như những rào cản mà doanh nghiệp xuất khẩu cần vượt qua trong kinh doanh quốc tế. Từ khóa Năng lực quản trị rào cản xuất khẩu nông sản Trung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.