Xây dựng cổng thông tin xuất khẩu - giải pháp hỗ trợ xuất khẩu nông sản cho tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng là một trong bảy tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc. Với sáu cửa khẩu, với hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại ngày càng được cải thiện, với lợi thế về thị trường tiêu thụ từ phía nước bạn Trung Quốc, Cao Bằng có nhiều tiềm năng biến địa phương mình thành một trong các trung tâm xuất khẩu hàng nông sản từ các tỉnh của Việt Nam sang Trung Quốc. Xây dựng cổng thông tin xuất khẩu là một giải pháp hỗ trợ hữu hiệu cho mục tiêu này. | XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN XUẤT KHẨU - GIẢI PHÁP HỖ TRỢ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CHO TỈNH CAO BẰNG 建立农产品出口相关信息窗户 高平省农产品出口扶持有效措施 PGS TS Nguyễn Văn Minh Trường Đại học Thương mại 阮文明 Tóm tắt Cao Bằng là một trong bảy tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc. Với sáu cửa khẩu với hệ thống hạ tầng giao thông hạ tầng thương mại ngày càng được cải thiện với lợi thế về thị trường tiêu thụ từ phía nước bạn Trung Quốc Cao Bằng có nhiều tiềm năng biến địa phương mình thành một trong các trung tâm xuất khẩu hàng nông sản từ các tỉnh của Việt Nam sang Trung Quốc. Xây dựng cổng thông tin xuất khẩu là một giải pháp hỗ trợ hữu hiệu cho mục tiêu này. Cao Bang is one of the seven northern border provinces of Vietnam bordering China. With sixborder gate to China with transport and commercial infrastructure increasingly improved with the advantages derived from the large Chinese consumer market Cao Bang has many potential to make itself into a center for the export of agricultural products from the provinces of Vietnam to China. Developing an export-soupport portal is an effective solution to achieve this goal. Từ khóa key words cổng thông tin portal cổng thông tin xuất khẩu export- soupport portal export portal xuất khẩu export hàng nông sản agricultural product . 摘要 高平省是七个与中国接壤的越南北部边界省区之一 以交通设施 经贸设施日 益得以改善的六个口岸 以及中国销售市场的优势 高平省具备使自己发展成为越南 农产品向中国出口的中心的潜能 出口信息门户网站的开张是有助于实现此目标的有 效措施 关键词 信息门户网站 出口信息门户网站 出口 农产品 1. Đặt vấn đề Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng trong sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản. Hàng nông sản hiểu theo nghĩa rộng bao gồm sản phẩm của ngành nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản. Trong những năm gần đây xuất khẩu hàng nông sản có xu hướng tăng trưởng nhưng không ổn định giao động khá nhiều qua các năm. 650 Bảng 1 Doanh thu hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam 10 tháng đầu Năm 2011 2012 2013 2014 năm 2015 Giá Giá Giá Giá Giá so so so so trị trị trị trị trị với với với với Doanh cùng kỳ Tỷ Tỷ năm Tỷ năm Tỷ năm Tỷ thu năm USD USD trước USD trước .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    13    1    25-09-2022
6    5    1    25-09-2022
10    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.