Xuất nhập khẩu nông sản sang Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng - thực trạng và một số giải pháp

Bài viết tập trung vào việc đánh giá thực trạng và tiềm năng xuất khẩu nông sản của nước ta sang Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng, đồng thời đề xuất một số hàm ý chính sách để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc qua địa bàn Tỉnh Cao Bằng thời gian tới. | XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN SANG TRUNG QUỐC QUA TỈNH CAO BẰNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 农产品经高平省销向中国市场的现状与解决方案 PGS TS Đỗ Thị Ngọc Trường Đại học Thương mại 杜氏玉 Tóm tắt Thực chất của thương mại qua biên giới là gì Phát triển nó ra sao Chính sách mặt hàng xuất nhập khẩu chính sách thuế hạn ngạch ra sao Cần có giải pháp nào thúc đẩy hoạt động biên mậu Việt Nam - Trung Quốc Cho đến nay các vấn đề trên chỉ mới được đề cập đến theo từng khía cạnh trên các bài báo đơn lẻ mang tính chất phản ánh hiện tượng vì vậy để có một cách nhìn tương đối hệ thống đánh giá toàn diện và đầy đủ hơn về mảng hoạt động quan trọng này trong quan hệ hai nước bài viết tập trung vào việc đánh giá thực trạng và tiềm năng xuất khẩu nông sản của nước ta sang Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng đồng thời đề xuất một số hàm ý chính sách để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc qua địa bàn Tỉnh Cao Bằng thời gian tới. Từ khóa Nông sản hàng hóa Xuất nhập khẩu XNK cửa khẩu mặt hàng kim ngạch XNK 摘要 跨境贸易本质如何 如何开发其 出入口政策 税务政策 配额如何 需要什 么措施来促进越南中国边贸活动 至今以上的问题只是单纯是在一些报纸上带有反映 现象性的文章 因此为了给两国关系之间这么重要的活动一个全面齐全的看法与评 价 本文集中将越南农产品经高平省销向中国市场的现状与潜能进行分析 同时提出 未来该活动的一些功能政策 关键词 农产 产品 出入口 口岸 货物 出入口金额 1. Đặt vấn đề Thương mại quốc tế qua biên giới phía Bắc là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hệ thống ngoại thương nước ta. Từ cuối năm 1988 sau khi có Thông báo số 118- TB TW ngày 19 11 1988 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép dân cư hai bên biên giới được qua lại thăm thân và trao đổi hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt thì buôn bán qua biên giới trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng. Những năm sau đó buôn bán qua biên giới mỗi năm một phát triển với tốc độ nhanh chóng. Hàng hóa thông thương qua biên giới Việt - Trung ngày càng có vai trò to lớn trong đời sống kinh tế nước ta. Hiện nay thật khó tưởng tượng nhịp sống của nhân dân ta nhịp sản xuất của các cơ sở sản xuất của chúng 743 ta mà thiếu hoạt động kinh tế của thị trường phía Bắc nói chung và các tỉnh biên giới vùng Đông Bắc nói riêng. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    10    1    03-10-2022
3    8    1    03-10-2022
110    78    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.