Huy động nội lực cộng đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam: Học hỏi kinh nghiệm của phong trào Saemaul Undong, Hàn Quốc

Phát triển nông thôn toàn diện, cải thiện mức sống cho người dân nông thôn, rút ngắn được khoảng cách thành thị - nông thôn, đảm bảo sự phát triển hài hòa của đất nước là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đang được triển khai theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. | HUY ĐỘNG NỘI LỰC CỘNG ĐỒNG CHO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI VIỆT NAM HỌC HỎI KINH NGHIỆM CỦA PHONG TRÀO SAEMAUL UNDONG HÀN QUỐC MOBILIZING COMMUNITY POWER FOR THE VIETNAM S NATIONAL TARGET PROGRAM ON NEW RURAL DEVELOPMENT EXPERIENCES FROM SAEMAUL UNDONG SOUTH KOREA ThS. Vũ Thu Trang ThS. Đỗ Thu Trang ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tóm tắt Phát triển nông thôn toàn diện cải thiện mức sống cho người dân nông thôn rút ngắn được khoảng cách thành thị - nông thôn đảm bảo sự phát triển hài hòa của đất nước là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đang được triển khai theo Quyết định số 800 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên trong giai đoạn 2011-2015 các kết quả đạt được còn thấp so với kỳ vọng đặt ra. Nguyên nhân chính là thiếu nguồn lực và thiếu các giải pháp huy động nguồn lực phù hợp. Trong bối cảnh ngân sách thâm hụt nợ công tăng cao doanh nghiệp ít muốn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn do nhiều rủi ro và thu hồi vốn chậm còn nguồn lực trong dân tương đối dồi dào thì việc khuyến khích sự đóng góp chủ động tự nguyện của người dân là một giải pháp phù hợp. Kể từ năm 2015 Liên Hợp Quốc đã coi Phong trào Nông thôn mới ở Hàn Quốc Saemaul Undong là mô hình phát triển cộng đồng cần nhân rộng tại các nước đang phát triển để bảo đảm sự phát triển bền vững cho cộng đồng nhất là đối với khu vực nông thôn và người nghèo. Vì vậy tham khảo kinh nghiệm huy động nội lực cộng đồng từ phong trào SU để đưa ra những khuyến nghị chính sách phù hợp nhằm đẩy mạnh sự đóng góp tự nguyện chủ động của người dân cho Chương trình Nông thôn mới của Việt Nam là rất cần thiết. Từ khoá Nội lực cộng đồng Phát triển nông thôn Abstract Developing the rural economy improving the living standards of rural people closing the gap between rural and urban areas and ensuring sustainable development of Vietnam are priorities of the Vietnam s National Target Program on New Rural

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    65    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.