Những cơ hội và thách thức của công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt Nam trong xu hướng hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

Bài viết đưa ra một số khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAN và sự tham gia của Việt Nam ; phân tích tình hình phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam thời gian qua, từ đó, đưa ra những đánh giá về những cơ hội và thách thức đối với riêng CNHT ngành điện tử trong bối cảnh hội nhập AEC. | NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG XU HƯỚNG HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAM S SUPPORTING INDUSTRY FOR ELECTRONICS SECTOR IN THE INTEGRATION CONTEXT OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ThS. Vũ Thị Thanh Huyền Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Bước sang năm 2016 Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC đã chính thức được thành lập. Được đánh giá là một thị trường rộng lớn nhiều tiềm năng và đang phát triển nhanh những năm gần đây việc hình thành AEC sẽ mở ra những cơ hội mới đồng thời là những thách thức lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Để có thể tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập chính phủ và các doanh nghiệp đang hết sức quan tâm đến việc phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ trong đó Công nghiệp hỗ trợ CNHT ngành điện tử là một trong những ngành được chính phủ lựa chọn ưu tiên phát triển do những thành tích ấn tượng trong tăng trưởng xuất khẩu của ngành điện tử thời gian qua. Trong bối cảnh hội nhập AEC CNHT ngành điện tử Việt Nam sẽ đứng trước một số cơ hội trong thu hút FDI thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đồng thời sẽ phải đối mặt với những thách thức mới từ cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn Thông qua bài viết tác giả đưa ra một số khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAN và sự tham gia của Việt Nam phân tích tình hình phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam thời gian qua từ đó đưa ra những đánh giá về những cơ hội và thách thức đối với riêng CNHT ngành điện tử trong bối cảnh hội nhập AEC. Từ khóa Công nghiệp hỗ trợ CNHT ngành điện tử Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC Abstract In 2016 the ASEAN Economic Community AEC which was officially established is rated as a huge potential and fast growing market in recent years. The formation of the AEC will open up new opportunities and pose major challenges for Vietnam s economy. To be able to take advantages of opportunities from integration and the governments enterprises are very interested in developing supporting industry

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.