Vấn đề môi trường trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam

Bài viết sẽ tập trung phân tích những nội dung chính trong chương 20 – Chương môi trường của TPP và những quy định có tác động đến lĩnh vực thủy sản. Trên cơ sở phân tích những tồn tại, thách thức và nguyên nhân đối với vấn đề môi trường, bài viết sẽ đưa ra một số gợi ý về chính sách nhằm đáp ứng tốt các quy định môi trường đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam khi tham gia TPP. | VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG TPP VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE TRANS PACIFIC PARTNERSHIP TPP AND THEIR INFLUENCE ON VIETNAM S AQUACULTURE SECTOR ThS. Lê Quốc Cường - ThS. Vũ Anh Tuấn Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương The Trans Pacific Partnership - TPP là Hiệp định thương mại tự do đa phương đầu tiên đưa các vấn đề môi trường thành một chương trong cam kết. Nội dung chính của các cam kết nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu về sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tự do hóa thương mại với mục tiêu bảo vệ môi trường ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường hạn chế vấn đề cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh của các quốc gia tham gia TPP. Lĩnh vực thủy sản xuất khẩu của Việt Nam được nhận định sẽ nhận được nhiều lợi ích từ TPP với điều kiện đáp ứng tốt những cam kết môi trường của Hiệp định. Nhận thức rõ các vấn đề môi trường nói chung và các quy định tác động đến ngành nói riêng sẽ là cơ hội tốt đối với hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới khi Hiệp định chính thức được ký kết và có hiệu lực. Bài viết sẽ tập trung phân tích những nội dung chính trong chương 20 Chương môi trường của TPP và những quy định có tác động đến lĩnh vực thủy sản. Trên cơ sở phân tích những tồn tại thách thức và nguyên nhân đối với vấn đề môi trường bài viết sẽ đưa ra một số gợi ý về chính sách nhằm đáp ứng tốt các quy định môi trường đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam khi tham gia TPP. Từ khóa Môi trường Hội nhập TPP Thủy sản Thủy sản xuất khẩu Abstract The Trans Pacific Partnership TPP is the first multilateral free trade agreement that includes a chapter of environmental problems in commitments. The main content of the commitments is towards implementing objectives of harmony policies between trade liberalization and protecting the environment supporting environmental protection measures .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.