Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng

Bài viết trình bày đánh giá thực trạng và những khó khăn của DNNVV thuộc lĩnh vực CNHT của Hải Phòng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển các DNNVV tham gia lĩnh vực CNHT của thành phố. | THỰC TRẠNGVÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪATHAM GIA LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI HẢI PHÒNG REALITY AND SOME RECOMMENDATIONS TO SUPPORT AND DEVELOP SMALL AND MEDIUM - SIZED ENTERPRISES TO PARTICIPATE INTO SUPPORTING INDUSTRIES AT HAI PHONG CITY TS. Phạm Văn Hồng Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronic Tóm tắt Phát triển công nghiệp hỗ trợ CNHT có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình CNH-HĐH của mỗi quốc gia đặc biệt đối với những quốc gia đang phát hình thành và phát triển các ngành công nghiệp hiện đạithì các nước đang phát triển phải thực hiện thành công việc nội địa hóa một cách cơ bản các ngành công nghiệp vậy phải phát triển mạnh CNHT để các sản phẩm của nó thay thế dần tiến tới thay thế hoàn toàn các sản phẩm nhập khẩu. Thành phố Hải Phòng được xây dựng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại trong tương lai trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa DNNVV có đóng góp to lớn đối với kinh tế xã hội thành phố nhưng số lượng DNNVV trong lĩnh vực CNHT tại thành phố còn ít quá trìnhtham gia của các DNNVV vào lĩnh vực CNHT còn gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng và những khó khăn của DNNVV thuộc lĩnh vực CNHT của Hải Phòng tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển các DNNVV tham gia lĩnh vực CNHT của thành phố. Từ khóa Công nghiệp hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Doanh nghiệp chuyên sâu Abstract Supporting industry SI development has an extremely important role during the industrialization and modernization of each country especially for the developing countries. To establish and develop the modern industries the developing countries have to implement successfully those inner-industries. So supporting industry must be strongly support to develop helping its products able to replace gradually progress to completely replace the imported products. Hai Phong city has been built to become a modern industrial city in the future in which small and medium enterprises SMEs playing a huge contribution to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.