Phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới và những vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp và những số liệu từ kết quả điều tra của Trung tâm WTO - Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại ở Việt Nam. | PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÁC FTA THẾ HỆ MỚI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRADE REMEDIES IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING NEW AGE FTAS AND EMERGING ISSUES FOR VIETNAMESE ENTERPRISES TS. Lê Thị Việt Nga Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Phòng vệ thương mại là những biện pháp thường được các quốc gia sử dụng như là những công cụ để bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước sức ép cạnh tranh của hàng nhập khẩu. Để một biện pháp phòng vệ thương mại chính thức được áp dụng cơ quan chức năng của nước nhập khẩu phải tiến hành điều tra và đưa ra quyết định về việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Tuy nhiên quá trình điều tra đó chỉ được bắt đầu khi có đơn yêu cầu điều tra của một hay một số doanh nghiệp của ngành sản xuất tương tự tại nước nhập khẩu. Vì vậy doanh nghiệp trong nước có vai trò quan trọng trong việc giúp cơ quan chức năng có thể khởi xướng một vụ điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Việt Nam đang trong tiến trình thực hiện các FTA thế hệ mới các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sức ép cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu. Trước bối cảnh như vậy doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để được bảo vệ. Bài viết này mong muốn chia sẻ những vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mạisau khi nghiên cứu về vai trò của các biện pháp phòng vệ thương mại xu hướng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam cũng như những nguy cơ thiệt hại đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các FTA thế hệ mới. Trong bài viết này tác giả sử dụng phương pháp so sánh phân tích tổng hợp và những số liệu từ kết quả điều tra của Trung tâm WTO - Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại ở Việt Nam. Từ khóa FTA thế hệ mới biện pháp phòng vệ thương mại sức ép cạnh tranh Abstract The term trade remedies refers to anti-dumping duties countervailing duties and safeguards. These measures are applied .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    22    1    04-10-2022
16    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.