Nâng cao năng lực ngành logistics Việt Nam trong khu vực ASEAN

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm và đánh giá chuyên gia để phân tích năng lực ngành logistics Việt Nam qua 3 nhóm yếu tố cơ bản là cơ cấu chủng loại dịch vụ, mạng lưới hạ tầng logistics và thể chế pháp lý của ngành logistics. Từ đó nhận dạng các nguyên nhân gây yếu kém và tìm kiếm các giải pháp cho tương lai. | NÂNG CAO NĂNG LỰC NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM TRONG KHU VỰC ASEAN IMPROVING VIETNAM S LOGISTICS CAPACITY IN THE ASEAN REGION PGS TS An Thị Thanh Nhàn Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Với vai trò xuyên suốt trong toàn bộ quá trình nhập nguyên vật liệu làm đầu vào cho sản xuất sản xuất ra hàng hóa đưa hàng hóa vào các kênh lưu thông và phân phối đến tay người tiêu dùng cuối cùng logistics được coi là xương sống của hoạt động thương mại giữa các nước thành viên ASEAN. Hội nhập dịch vụ logistics được kỳ vọng sẽ là phương tiện để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình liên kết giữa các ngành sản xuất trong nội bộ từng quốc gia thành viên cũng như giữa các nước ASEAN với nhau hướng tới sự thành công của AEC viết sử dụng phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm và đánh giá chuyên gia để phân tích năng lực ngành logisticsViệt Nam qua 3 nhóm yếu tố cơ bản là cơ cấu chủng loại dịch vụ mạng lưới hạ tầng logistics và thể chế pháp lý của ngành logistics. Từ đó nhận dạng các nguyên nhân gây yếu kém và tìm kiếm các giải pháp cho tương lai Từ khóa Logistics asean hội nhập nâng cao năng lực Abstract Appearing in all the process duch as inputing raw materials producing goods distributing goods logistics is seen as the backbone of commercial activities between the ASEAN member countries. Integrated logistics services is expected to be the means to improve the process of linking between internal manufacturing industry in each member as well as between ASEAN countries. Evaluation of logistics capacity identifying the causes of weakness and looking for solutions for the future are urgen matter at this moment. This paper uses analysing method literiture review expert interview to measure logistics capacity by three fundamental factors included service types logistics networks logistics regulations. Accordingly it regconizes causes then looking for solutions for the future. Keywords logistics ASEAN countries producing goods 343 1. VỊ THẾ NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM TRONG KHU VỰCASEAN Theo số

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.