Kinh nghiệm quản trị chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp bán lẻ thời trang quốc tế và bài học vận dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị chuỗi cung ứng bán lẻ có nhiều điểm khác biệt so với chuỗi cung ứng của nhà sản xuất bởi cơ cấu mặt hàng rộng & số lượng nhà cung cấp đông đảo. Bài viết này tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế với mô hình chuỗi cung ứng “thời trang nhanh” rất thành công trong ngành, từ đó rút ra một số bài học vận dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam. | KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ THỜI TRANG QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC VẬN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM EXPERIENCES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF FASHION RETAIL ENTERPRISES IN THE WORLD AND LESSONS FOR VIETNAMESE ENTERPRISES TS. Lục Thị Thu Hường - Thị Tú Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Quản trị chuỗi cung ứng bán lẻ có nhiều điểm khác biệt so với chuỗi cung ứng của nhà sản xuất bởi cơ cấu mặt hàng rộng amp số lượng nhà cung cấp đông đảo. Với ngành thời trang may mặc công tác quản trị chuỗi còn phức tạp amp nhiều thách thức hơn gấp bội bởi chu kỳ sống sản phẩm khá ngắn amp nhu cầu thị trường luôn biến động. Tuy nhiên một số hãng bán lẻ thời trang đã amp đang rất thành công nhờ khả năng thiết kế amp vận hành được chuỗi cung ứng nhanh amp linh hoạt. Bài viết này tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế với mô hình chuỗi cung ứng thời trang nhanh rất thành công trong ngành từ đó rút ra một số bài học vận dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam Từ khoá Chuỗi cung ứng bán lẻ thời trang may mặc Abstract Managing retail supply chain has many differences in comparison to producers supply chain because of a wide variety of goods and a large number of suppliers. In the fashion industry the chain management is complex and has more challenges than that of other industries because the life cycle of products is quite short and market demands often fluctuate. However a number of fashion retailers have been extremely successful due to their capacity to design and operate the supply chain fast and flexibly. This article systemizes international experiences of quot fast fashion quot supply chain model that has been applied successfully in this industry. Then some lessons to apply this model to Vietnamese enterprises are also proposed in this article. Key words supply chain retail fashion 1. Khái quát về thời trang nhanh và các công ty chuyên doanh bán lẻ thời trang may mặc Thuật ngữ thời trang nhanh Fast Fashion trở nên quen thuộc và phổ biến kể từ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    77    1    04-10-2022
36    17    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.