Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Nghiên cứu định tính trong bán lẻ thực phẩm ở Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu sự phù hợp của TNXHDN ở Việt Nam, lấy ví dụ trong ngành bán lẻ thực phẩm. Mục tiêu của nghiên cứu là bước đầu tìm hiểu thực tiễn hoạt động TNXHDN trong lĩnh vực này. Dưới dạng một nghiên cứu khám phá, cách tiếp cận định tính với kỹ thuật phỏng vấn sâu được áp dụng để thu thập dữ liệu. | TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG BÁN LẺ THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY A QUALITATIVE STUDY IN FOOD RETAILING IN VIETNAM ThS Võ Thị Mai Hà Trường Đại học Kinh tế Huế Đại học Huế Tóm tắt Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp TNXHDN và đạo đức kinh doanh là những vấn đề được quan tâm nhiều trong nghiên cứu nhiều thập kỷ qua. Bài viết này nghiên cứu sự phù hợp của TNXHDN ở Việt Nam lấy ví dụ trong ngành bán lẻ thực phẩm. Mục tiêu của nghiên cứu là bước đầu tìm hiểu thực tiễn hoạt động TNXHDN trong lĩnh vực này. Dưới dạng một nghiên cứu khám phá cách tiếp cận định tính với kỹ thuật phỏng vấn sâu được áp dụng để thu thập dữ liệu. Thành phần tham gia phỏng vấn khá đa dạng gồm có 10 chuyên gia đại diện cho các nhóm hữu quan như nhà bán lẻ nhà cung cấp nhà sản xuất tổ chức phi chính phủ truyền thông nhằm cung cấp thông tin đa chiều cho các vấn đề đặt ra trong nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng TNXHDN đang diễn ra ở những doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm hiện đại ở khu vực đô thị Việt Nam. Từ góc nhìn chuyên gia các hoạt động TNXHDN mà những doanh nghiệp này đang thực hiện được xác định và phân loại thành những khía cạnh sau trách nhiệm sản phẩm các vấn đề về môi trường sản phẩm bền vững thu mua tham gia cộng đồng và điều kiện lao động. Kết quả cũng chỉ ra rằng vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm một phần của trách nhiệm sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt hiện nay. Trái lại phúc lợi động vật thương mại công bằng và lao động trẻ em là những khía cạnh trong thu mua đang được quan tâm và thảo luận nhiều ở những quốc gia phương tây nhưng chưa được chú ý ở Việt Nam. Từ khóa Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm Việt Nam Abstract The issues of Corporate Social Responsibility CSR and business ethics have been addressed in numerous studies over decades. This study examines the relevance of CSR in Vietnam at the example of food retail sector. The aim is to obtain first insights into the extent to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    11    1    03-10-2022
54    1    1    03-10-2022
90    18    1    03-10-2022
28    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.