Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Luận văn này nghiên cứu nhu cầu thông tin chi phí và mục tiêu, tính hữu ích, thành phần, quy trình tiến hành, cơ chế vận hành hệ thống kế toán chi phí doanh nghiệp; Nghiên cứu thực trạng hệ thống kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và những hạn chế, tình hình tính hữu ích, nguyên nhân suy giảm tính hữu ích của hệ thống kế toán chi phí tại công ty này. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - TRẦN THỊ THANH HÒA HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Kế toán Mã số ngành 60 34 0301 TP. HỒ CHÍ MINH tháng 3 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - TRẦN THỊ THANH HÒA HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Kế toán Mã số ngành 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HUỲNH LỢI TP. HỒ CHÍ MINH tháng 3 năm 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học Tiến sỹ. Huỳnh Lợi Ghi rõ họ tên học hàm học vị và chữ ký Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 22 tháng 05 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm Ghi rõ họ tên học hàm học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 PGS TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch 2 PGS TS Nguyễn Minh Hà Phản biện 1 3 PGS TS Lê Quốc Hội Phản biện 2 4 TS Phan Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 5 TS Dương Thị Mai Hà Trâm Ủy viên Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa nếu có . Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH ĐTSĐH Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. HCM tháng 05 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên TRẦN THỊ THANH HÒA . Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh Ngày 14 tháng 10 ngăn 1962 Nơi sinh Quảng Bình Chuyên ngành Kế toán. MSHV 1241850017 I- Tên đề tài Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú II- Nhiệm vụ và nội dung 1. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về chi phí và hệ thống kế toán chi phí doanh nghiệp. - Thống kê mô tả phân tích thực trạng về hệ thống kế toán chi phí Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú để tìm những ưu điểm hạn chế và nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục. - Khảo sát đánh giá tính hữu ích và nhu cầu thực tiển hoàn thiện hệ thống kế toán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    10    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.