Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kết cấu luận văn gồm có 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về đề tài nghiên cứu; Chương 2 - Cơ sở lý luận về Hệ thống thông tin kế toán; Chương 3 - Thực trạng về hệ thống thông tin kế toán tại TPHCM; Chương 4 - Phương pháp và kết quả nghiên cứu về thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại TPHCM; Chương 5 - Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng CNTT tại TPHCM. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LÊ MINH CHIẾN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành KẾ TOÁN Mã số ngành 60340301 CHÍ MINH tháng 3 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LÊ MINH CHIẾN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành KẾ TOÁN Mã số ngành 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS PHẠM VĂN DƯỢC CHÍ MINH tháng 3 năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Thành phố HCM tháng 3 năm 2014 Học viên thực hiện Luận văn Lê Minh Chiến ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ động viên vô cùng lớn lao từ nhiều bên. Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS. TS Phạm Văn Dược người hướng dẫn khoa học đã nhiệt tình hướng dẫn chỉ bảo động viên và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian và quá trình thực hiện Luận văn. Bên cạnh đó tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân với tất cả Quý Thầy Cô trong Khoa Kế toán thuộc Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự ủng hộ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện Luận văn. Cùng với sự hỗ trợ của các bạn học viên trong lớp các đồng nghiệp cũng như gia đình đã cho tôi có đủ sức khỏe và nghị lực thời gian và không gian để tập trung cho quá trình hoàn thành Luận văn. Một lần nữa tôi xin gửi lời chúc sức khỏe thành công và hạnh phúc đến Quý Thầy Cô tất cả các bạn học viên đồng nghiệp đã đồng hành cùng tôi để hoàn thành Luận văn này. Thành phố HCM tháng 3 năm 2014 Học viên thực hiện Luận

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.