Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Posvina

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dự toán ngân sách trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng công tác lập dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Posvina. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đã nêu, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách tại công ty. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - PHAN ANH TUẤN HOÀN THIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSVINA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành KẾ TOÁN Mã số ngành 60340301 TP. HỒ CHÍ MINH tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHAN ANH TUẤN HOÀN THIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSVINA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành KẾ TOÁN Mã số ngành 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM CHÍ MINH tháng 01 năm 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Cán bộ hướng dẫn khoa học TS. DƢƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM Ghi rõ họ tên học hàm học vị và chữ ký Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ ngày 16 tháng 01 năm 2014. Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 Phan Đình Nguyên Chủ tịch 2 TS. Trương Văn Khánh Phản biện 1 3 TS. Võ Xuân Vinh Phản biện 2 4 Nguyễn Thị Loan Uỷ viên 5 TS. Phan Mỹ Hạnh Uỷ viên Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau khi Luận văn đã được sửa chữa nếu có . Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH-ĐTSĐH Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày 18 tháng 12 năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ và tên học viên PHAN ANH TUẤN Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Chí Minh Chuyên ngành Kế toán MSHV 1241850053 I - Tên đề tài Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina. II Nhiệm vụ và nội dung Đề tài nêu mục tiêu nghiên cứu là hệ thống hoá những vấn đề lý luận về dự toán ngân sách trong doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu thực trạng lập dự toán ngân sách ngắn hạn tại Công ty TNHH Posvina. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đã nêu từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách tại công ty. III- Ngày giao nhiệm vụ IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ V- Cán bộ hƣớng dẫn TS. Dương Thị Mai Hà Trâm CÁN BỘ HƢỚNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.