Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện Tổ chức công tác kế toán tại các trường trung cấp, Cao đẳng Công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Đề tài này hướng tới mục đích nhằm đề xuất những số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung tổ chức công tác kế toán tại các trường Trung cấp, Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước góp phần nâng cao chất lượng quản lý tài chính và phục vụ sự nghiệp giáo dục của các trường nói riêng và của tỉnh Bình Phước nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - NGÔ THỊ HỒNG DUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Kế toán Mã ngành 60 34 0301 TP. HCM tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - NGÔ THỊ HỒNG DUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Kế toán Mã ngành 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . VÕ VĂN NHỊ TP. HỒ CHÍ MINH tháng 01 năm 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học . VÕ VĂN NHỊ Ghi rõ họ tên học hàm học vị và chữ ký . Võ Văn Nhị Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm Ghi rõ họ tên học hàm học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Họ và tên Chức danh Hội đồng TT 1 Chủ tịch 2 Phản biện 1 3 Phản biện 2 4 Ủy viên Ủy viên Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa nếu có . Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH ĐTSĐH Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. HCM ngày. tháng 01 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên NGÔ THỊ HỒNG DUNG Giới tính NỮ Ngày tháng năm sinh 20 4 1981 Nơi sinh Bình Phước Chuyên ngành Kế toán MSHV 1241850011 I- Tên đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường trung cấp và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước II- Nhiệm vụ và nội dung 1. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Khảo sát tìm hiểu thực trạng về tổ chức công tác kế toán tại các trường cao đẳng và trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Phân tích thực trạng về tổ chức công tác kế toán tại các trường cao đẳng và trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước để tìm những ưu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
304    3    1    02-10-2022
2    8    1    02-10-2022
8    31    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.