Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình cho vay thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương tại chi nhánh An Đông từ năm 2011-2013

Bố cục của đề tài gồm Lời mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài có 3 phần chính: Chương 1 - Tổng quan hoạt động cho vay thế chấp tại NH Techcombank Việt Nam; Chương 2 - Thực trạng hoạt động cho vay thế chấp tại NH Techcombank CN An Đông; Chương 3 - Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay thế chấp tại NH Techcombank CN An Đông. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH AN ĐÔNG TỪ NĂM 2011-2013 Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hƣớng dẫn MỸ HẠNH Sinh viên thực hiện HUỲNH THANH MỸ NHÂN MSSV 1154020661 Lớp 11DTNH5 TP. Hồ Chí Minh 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH AN ĐÔNG TỪ NĂM 2011-2013 Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hƣớng dẫn MỸ HẠNH Sinh viên thực hiện HUỲNH THANH MỸ NHÂN MSSV 1154020661 Lớp 11DTNH5 TP. Hồ Chí Minh 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp đƣợc thực hiện tại Ngân hàng Techcombank Việt Nam chi nhánh An Đông không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh ngày tháng năm 20 Tác giả Ký tên ii LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến cô Phan Mỹ Hạnh đã tận tình hỗ trợ và hƣớng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu báo cáo tốt nghiệp. Nhờ có sự giúp đỡ của thầy em đã hoàn thành bài báo cáo này. Qua đây em cũng gửi lời cảm ơn đến nhà trƣờng Đại học Công Nghệ TPHCM đã tạo cơ hội cho em biết rõ hơn về lĩnh vực ngân hàng và chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó em cũng gửi lời cám ơn đến Ngân hàng Techcombank chi nhánh An Đông nói chung và các anh chị trong phòng tín dụng nói riêng đã hỗ trợ em trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị. Anh chị đã chỉ dẫn và tạo cơ hội cho em đƣợc tiếp xúc và cọ xát với thực tế để có thể hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp. Em rất mong nhận đƣợc những lời nhận xét và đóng góp ý kiến từ phía thầy cô để bài khóa luận tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.