Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Thuận giai đoạn 2012-2014

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn 2012 - 2014. Đánh giá tình hình huy động vốn và cho vay của chi nhánh qua 3 năm Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌCCÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012 2014 Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG GVHD TS. Hà Văn Dũng Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Mỹ Hương MSSV 1154020359 Lớp 11DTNH06 TP. Hồ Chí Minh năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌCCÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNHHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG GVHD TS. Hà Văn Dũng Sinh viên thực hiện Huỳnh Thị Mỹ Hương MSSV 1154020359 Lớp 11DTNH06 TP. Hồ Chí Minh năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đồ án nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Hà Văn Dũng khoa Kế toán Tài chính Ngân hàng trường Đại học Công Nghệ và không sao chép dưới bất kì hình thức nào. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích đánh giá nhận xét được chính bản thân tôi thu thập và tính toán từ tài liệu gốc của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Thuận. Ngoài ra đề tài còn sử dụng một số tư liệu đánh giá của các tác giả tổ chức cơ quan khác và đều được ghi trong phần tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. Chí Minh ngày tháng năm 2015 ii LỜI CẢM ƠN Thực tế mọi sự thành công đều luôn có sự giúp đỡ dù là trực tiếp hay gián tiếp để hoàn thành được đồ án này em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ thầy cô và bạn bè. Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Văn Dũng là người trực tiếp hướng dẫn em viết Khóa luận tốt nghiệp dưới sự dẫn dắt tận tình của thầy trong suốt những tháng qua đã giúp em

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    16    1    03-10-2022
3    41    1    03-10-2022
22    18    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.