Khoá luận tốt nghiệp: Nghiên cứu và phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần và phát triển Tp.HCM chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai

Nội dung nghiên cứu của khoá luận này là thấy rõ hơn về quy trình hoạt động, sự tăng trưởng về dư nợ, doanh số cho vay cũng như tình hình nợ xấu tại NH từ đó có thể thấy được những ưu, nhược điểm của đơn vị được nghiên cứu và những giải pháp khắc phục nhược điểm còn tồn tại. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn TS. HỒ THIỆN THÔNG MINH Sinh viên thực hiện NGUYỄN PHÚC KHÁNH DUY MSSV 1154020224 Lớp 11DTNH05 Chí Minh 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn THIỆN THÔNG MINH Sinh viên thực hiện NGUYỄN PHÚC KHÁNH DUY MSSV 1154020224 Lớp 11DTNH05 Chí Minh 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Ngân hàng HDBank Chi nhánh Sở Giao Dịch Đồng Nai không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này Biên Hòa ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Phúc Khánh Duy ii LỜI CÁM ƠN Kính gửi Giảng viên hướng dẫn Thiện Thông Minh Trong thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp không thể tránh khỏi những sai sót và thiếu hợp lí trong bài khóa luận tốt nghiệp. Nhưng dưới sự hướng dẫn quan tâm tận tình của thầy những sai sót trong bài khóa luận tốt nghiệp ngày càng được cải thiện và khắc phục và trở nên chặt chẽ logic. Em xin chân thành cám ơn thầy đã dành thời gian quan tâm hướng dẫn em tận tình để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chúc thầy đạt được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Biên hòa ngày tháng năm 2015 Ký tên Nguyễn Phúc Khánh Duy iii iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KH KHÁCH HÀNG ĐH ĐẠI HỌC DN DOANH NGHIỆP HĐKD HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHDN KHÁCH HÀNG DOANH

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    9    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.