Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình

Đề tài này hướng tới mục đích nhằm ứng dụng những kiến thức đã học ở môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và Thanh toán quốc tế vào thực tế thông qua số liệu được thu thập tại Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình để hiểu rõ hơn về hoạt động Thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TÂN BÌNH Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hƣớng dẫn ThS. Phùng Hữu Hạnh Sinh viên thực hiện Thái Thị Thanh Tâm MSSV 1154020858 Lớp 11DTNH16 TP. Hồ Chí Minh năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TÂN BÌNH Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hƣớng dẫn ThS. Phùng Hữu Hạnh Sinh viên thực hiện Thái Thị Thanh Tâm MSSV 1154020858 Lớp 11DTNH16 TP. Hồ Chí Minh năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của Ths. Phùng Hữu Hạnh khoa Kế toán Tài chính Ngân hàng trƣờng Đại học Công Nghệ và không sao chép dƣới bất kì hình thức nào. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích đánh giá nhận xét đƣợc thu thập và tính toán từ tài liệu gốc của Ngân hàng TMCP Đông Á CN Tân Bình TP. HCM. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này. Chí Minh ngày tháng năm 2015 Sinh viên thực hiện Thái Thị Thanh Tâm ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đƣợc Khóa luận tốt nghiệp em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ về mặt tinh thần và chuyên môn của rất nhiều ngƣời. Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu Trƣờng Đại học Công nghệ đã tạo cho sinh viên một môi trƣờng học tập năng động và sáng tạo. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô của Khoa Kế toán Tài chính ngân hàng đã truyền đạt hết mình những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho sinh viên. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến ThS. Phùng Hữu Hạnh ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.