Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 1: Giới thiệu môn học

Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 1: Giới thiệu môn học được đưa vào chương trình học với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ một số hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng của chúng; cài đặt được một số hệ thống thông minh nhân tạo tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH NHÂN TẠO amp ỨNG DỤNG Giới thiệu môn học THS. BÙI THỊ DANH KHOA CNTT Thông tin giảng viên GVLT Bùi Thị Danh Email btdanh@ Liên hệ I81 BM. KHMT Khoa CNTT GVTH . 2 Mục tiêu môn học Sau khi hoàn thành khóa học sinh viên có thể Hiểu rõ một số hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng của chúng Cài đặt được một số hệ thống thông minh nhân tạo tiêu biểu 3 Nội dung môn học Tổng quan về các hệ thống thông minh nhân tạo Các hệ thống thông minh nhân tạo tiêu biểu Tìm kiếm Biểu diễn tri thức và lập luận Máy học 4 Đánh giá môn học Lí thuyết Kiểm tra tuần 5 mỗi bài có 2 bài. Thi giữa kì 15 dạng viết Thi cuối kì 35 dạng viết Thực hành Bài tập tuần 40 theo các chủ đề đã học Ngôn ngữ lập trình C C 5 Đánh giá môn học Các tham khảo cần ghi nguồn rõ ràng Các hình thức gian lận đều không được chấp nhận. Sinh viên không qua môn học nếu thuộc các trường hợp sau đây Điểm tổng kết lt Vắng thi lí thuyết cuối kì Điểm thực hành 0. 6 Lịch học dự kiến Tuần Chủ đề 1 Giới thiệu môn học tổng quan AI 2 4 Giới thiệu bài toán tìm kiếm tìm kiếm mù 5-6 Tìm kiếm heuristic - Kiểm tra 1 7 Thi giữa kì 8 9 Hệ thống logic logic mệnh đề 10 - 11 Logic bậc nhất tri thức amp lập luận không chắc chắn 12 - 14 Máy học ILA Naïve Bayes Kiểm tra 2 15 Ôn tập 7 Tài liệu tham khảo Cơ sở Trí tuệ Nhân tạo Lê Hoài Bắc Tô Hoài Việt NXB Khoa học amp Kỹ thuật. Slide bài giảng Trí tuệ nhân tạo GV. Tô Hoài Việt GV. Lê Ngọc Thành Khoa CNTT ĐH. KHTN Artificial Intelligence A Modern Approach 3rd Edition S. Russel and P. Norvig Pearson Education Inc. 2010 Techniques in Artificial Intelligence SMA 5504 MIT OpenCourseWare Massachusetts Institute of Technology Artificial Intelligence Principles and Techniques Stanford courses Autumn 2015. 8

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    1    01-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.