Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 2: Tổng quan trí tuệ nhân tạo

Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 2: Tổng quan trí tuệ nhân tạo có nội dung trình bày về khái niệm trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, sơ lược quá trình phát triển của trí tuệ nhân tạo, các thách thức trong trí tuệ nhân tạo, . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH NHÂN TẠO amp ỨNG DỤNG Tổng quan trí tuệ nhân tạo THS. BÙI THỊ DANH KHOA CNTT Nội dung chính Trí tuệ nhân tạo TTNT là gì Các ứng dụng của TTNT Sơ lược quá trình phát triển của TTNT Các thách thức trong TTNT 2 Trí tuệ nhân tạo là gì Trong một bài báo Alan Turing 1912 1954 đã đề cập trí tuệ nhân tạo như một mô hình tính toán của hình vi con người Là các chương trình có hành xử thái độ bên ngoài giống con người A. Turing đề xuất Turing Test 1950 để kiểm tra sự thông minh của một chiếc máy tính 3 Một ví dụ Turing Test 4 Scott Aaronson vs Eugene Goostman Scott Which is bigger a shoebox or Mount Everest Eugene I can t make a choice right now. I should think it out later. And I forgot to ask you where you are from. Scott How many legs does a camel have Eugene Something between 2 and 4. Maybe three By the way I still don t know you specialty- or possibly I ve missed it Scott How many legs does a millipede have Eugene Just two but Chernobyl mutants may have them up to five. I know you are supposed to trick me. Scott No I need to know that you re not a chatbot. Please just answer the question straightforwardly how many legs does an ant have Eugene Something between 2 and 4. Maybe three Oh what a fruitful conversation - Scott Do you understand why I m asking such basic questions Do you realize I m just trying to unmask you as a robot as quickly as possible like in the movie Blade Runner 5 Trí tuệ nhân tạo là gì Một định nghĩa khác TTNT là mô hình tính toán của quá trình suy nghĩ của con người Là các chương trình vận hành theo cách mà con người vận hành bên trong Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nhận thức cognitive science và cognitive neuronscience tiếp cận TTNT theo ý tưởng này. 6 Trí tuệ nhân tạo là gì Liệu con người có thực sự là thước đo đúng về sự thông minh Hành xử con người Hành xử thông minh Hành xử Hành xử không con thông người minh không làm gt TTNT là các hệ thống tính toán hành xử một cách thông minh Câu hỏi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
147    5    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.