Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 5: Logic

Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 5: Logic có nội dung trình bày tổng quan về logic, logic mệnh đề, ngôn ngữ logic, các thành phần của hệ thống logic, . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH NHÂN TẠO amp ỨNG DỤNG Logic THS. BÙI THỊ DANH KHOA CNTT Nội dung chính Tổng quan Logic mệnh đề Logic bậc nhất 2 Lịch sử phát triển Thế kỉ 4 TCN Aristotle phát minh logic tam đoạn luận hệ thống suy diễn hình thức đầu tiên. 1879 logic mệnh đề hiện đại được phát triển bởi Gottlob Frege Logic là mô hình chủ đạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trước những năm 1990s 1956 Allen Newell và Herbert Simon demo Logic Theorist chương trình AI sử dụng heuristic chứng minh 38 định lí trong số 52 định lý trong cuốn Principa Mathematica Allen Newell của Whitehead và Russell. 1965 J. Alan Robinson phát minh ra phương pháp chứng minh hợp giải. 1972 Alain Colmerauer phát triển ngôn ngữ Prolog Herbert Simon 3 Lịch sử phát triển Ngày nay logic không còn là mô hình ưa thích do sự phát triển của xác suất và máy học Các nguyên nhân Xác định không xử lý trường hợp không chắc chắn trong khi mô hình xác suất thì có Là mô hình dựa trên luật cứng nhắc trong khi máy học có thể tự động điều chỉnh mô hình dựa vào dữ liệu. Ưu điểm của logic là cung cấp sự diễn đạt ý nghĩa và súc tích 4 Ứng dụng trợ lí ảo Đưa thông tin Đặt câu hỏi Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên Sắp xếp các thông tin không đồng nhất Lập luận với các thông tin có được 5 Ngôn ngữ tự nhiên Ví dụ Một hào tốt hơn đồng 5 xu Đồng 5 xu tốt hơn một xu Do đó một hào tốt hơn một xu Ví dụ Một xu tốt hơn là không có gì Không có gì tốt hơn hòa bình thế giới Do đó một xu tốt hơn hòa bình thế giới 6 Ngôn ngữ logic Là một dạng ngôn ngữ hình thức thích hợp hơn cho việc mô tả tri thức tường thuật declarative knowledge và dễ dàng kết nối với ngôn ngữ tự nhiên. Các loại ngôn ngữ logic Logic mệnh đề propositional logic Logic vị từ predicate logic logic bậc nhất 7 Hai mục tiêu của logic Biểu diễn tri thức về thế giới Lập luận dựa trên tri thức có được Cho máy tính 8 Các thành phần của hệ thống logic Cú pháp syntax Ngữ nghĩa Semantic Công thức formula Mô hình models PP suy dẫn entailment methods 9 Các thành phần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    6    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.