Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 7: Máy học

Bài giảng Các hệ thống thông minh nhân tạo và ứng dụng - Chương 7: Máy học có nội dung trình bày về khái niệm máy học, phương pháp Naïve Bayes, phương pháp ID3, phương pháp ILA, thuật toán máy học, . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH NHÂN TẠO amp ỨNG DỤNG Máy Học THS. BÙI THỊ DANH KHOA CNTT Nội dung chính Máy học là gì Phương pháp Naïve Bayes Phương pháp ID3 Phương pháp ILA 2 Máy học là gì Arthur Samuel 1959 Máy học là một lĩnh vực nghiên cứu mang lại cho máy tính khả năng học mà không phải lập trình một cách tường minh. 3 Máy học là gì Tom Mitchell 1998 Một chương trình máy tính được nói là học từ ℎ ℎ ệ tương ứng với ô ệ và độ đo ℎ ệ ấ nếu hiệu suất trên được đo bởi cải thiện nhờ kinh nghiệm Ví dụ một chương trình máy tính xem xét các emails mà chúng ta đã đánh dấu và không đánh dấu là spam từ đó học được cách để lọc các email spam. ô ệ phân loại email là spam hay không phải spam ℎ ℎ ệ xem xét việc đánh dấu và không đánh dấu spam của chúng ta ệ ấ số lượng email phân loại đúng là spam không phải spam 4 Máy học là gì Máy học có thể được dùng để Khai thác dữ liệu nhiều tập dữ liệu lớn đến từ sự phát triển của tự động hóa web Dữ liệu click web hồ sơ bệnh án mạng xã hội Xây dựng các ứng dụng không thể lập trình thủ công Xe hơi tự lái nhận dạng chữ viết tay xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP thị giác máy tính Các chương trình tự điều chỉnh Hệ thống đề cử sản phẩm của Amazon Netflix Hiểu về việc học của con người bộ não 5 Máy học là gì Các thuật toán máy học có thể chia thể các nhóm Supervised learning học có giám sát Unsupervised learning học không có giám sát Reinforcement learning học tăng cường 6 Học có giám sát Dữ liệu dùng để học hay huấn luyện cần có câu trả lời đúng đi kèm. Ví dụ - Phát hiện và lọc email spam Dữ liệu học các email đã được đánh dấu là spam và không được đánh dấu là spam. Dựa trên các thuộc tính đặc trưng chiều dài email tỉ lệ kí tự số lượng url Phân loại cho các email mới. Ví dụ - Dự đoán giá nhà Dữ liệu học các căn nhà và giá tương ứng Dựa trên các thuộc tính đặc trưng vị trí diện tích năm xây dựng Dự đoán giá cho các ngôi nhà không có trong dữ liệu học 7 Học có giám sát Ví dụ - Chẩn đoán y khoa Học từ dữ liệu là những bệnh án của các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    65    1    03-10-2022
25    1    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.