Mining statistically-solid k-mers for accurate NGS error correction

NGS data contains many machine-induced errors. The most advanced methods for the error correction heavily depend on the selection of solid k-mers. A solid k-mer is a k-mer frequently occurring in NGS reads. The other k-mers are called weak k-mers. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.