Mối liên quan giữa các chỉ số huyết động tại động mạch tuyến giáp với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Basedow

Bài viết trình bày khảo sát các chỉ số huyết động tại động mạch tuyến giáp bằng siêu âm Doppler bao gồm vận tốc đỉnh tâm thu (PSV), vận tốc cuối tâm trương (EDV), vận tốc trung bình dòng chảy (MBF), chỉ số trở kháng (RI) và chỉ số đập (PI) và xác định mối liên quan giữa các chỉ số huyết động tại động mạch tuyến giáp với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở 42 bệnh nhân Basedow. | Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược miền núi số 3 năm 2014 MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG TẠI ĐỘNG MẠCH TUYẾN GIÁP VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW Vũ Thị Hiên Nguyễn Thu Hương Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên TÓM TẮT Basedow là bệnh cường chức năng tuyến giáp xuất hiện theo cơ chế miễn dịch. Biểu hiện đặc trưng là sự biến đổi của tuyến giáp cả về chức năng và hình thái cấu trúc. dẫn đến rối loạn huyết động toàn thân và tại tuyến giáp. Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát các chỉ số huyết động tại động mạch tuyến giáp bằng siêu âm Doppler bao gồm vận tốc đỉnh tâm thu PSV vận tốc cuối tâm trương EDV vận tốc trung bình dòng chảy MBF chỉ số trở kháng RI và chỉ số đập PI và xác định mối liên quan giữa các chỉ số huyết động tại động mạch tuyến giáp với một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở 42 bệnh nhân Basedow. Kết quả cho thấy Không có sự khác biệt của các chỉ số huyết động ở các nhóm bệnh nhân phân theo tuổi và giới. MBF PSV EDV tăng dần theo tần số tim có ý nghĩa P0 05 . MBF PSV EDV tăng đồng thời với tăng thể tích tuyến giáp trên siêu âm. RI PI liên quan không có ý nghĩa với thể tích tuyến giáp. MBF PSV PDV có mối tương quan thuận mức độ chặt có ý nghĩa với nồng độ T3 FT4. RI và PI tương quan không có ý nghĩa với nồng độ T3 và FT4 Từ khóa Bệnh Basedow chỉ số huyết động tuyến giáp siêu âm Doppler mạch máu tuyến giáp 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cường chức năng tuyến giáp dẫn tới hormon tuyến giáp được tổng hợp và giải phóng vào máu với nồng độ cao tác động lên các cơ quan và tổ chức tạo ra tình trạng nhiễm độc hormone giáp trạng và gây ra bệnh cảnh lâm sàng toàn thân. Về mặt cấu trúc tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow phì đại cường sản làm cho tuyến giáp to ra không chỉ tăng sinh nhu mô tuyến giáp mà hệ thống mạch máu tại tuyến cũng phát triển nhiều hơn. Hiện tượng tăng cường hệ thống mạch máu tân tạo tại tuyến giáp để đáp ứng sự gia tăng về chức năng tăng tổng hợp chuyển hóa tại chỗ và toàn thân đã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    134    3    05-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.