Giá trị của sinh thiết màng phổi bằng kim castelain trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Cơ sở thực hiện nghiên cứu: Tràn dịch màng phổi (TDMP) là bệnh khá thường gặp trong chuyên khoa Hô hấp. Có nhiều phương pháp để chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi, trong đó phương pháp sinh thiết màng phổi (STMP) để chẩn đoán nguyên nhân giữ một vai trò quan trọng. Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả của sinh thiết màng phổi bằng kim Castelain trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. | Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược miền núi số 3 năm 2014 GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT MÀNG PHỔI BẰNG KIM CASTELAIN TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG Phạm Kim Liên Thân Trọng Hưng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang TÓM TẮT Cơ sở thực hiện nghiên cứu Tràn dịch màng phổi TDMP là bệnh khá thường gặp trong chuyên khoa Hô hấp. Có nhiều phương pháp để chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi trong đó phương pháp sinh thiết màng phổi STMP để chẩn đoán nguyên nhân giữ một vai trò quan trọng. Mục tiêu Đánh giá hiệu quả của sinh thiết màng phổi bằng kim Castelain trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Phương pháp Tiến cứu mô tả trên 25 bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 09 năm 2014. Đánh giá hiệu quả của sinh thiết màng phổi bằng kim Castelain tai biến và xử trí. Kết quả và kết luận Sinh thiết màng phổi bằng kim Castelain có vai trò quan trọng trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi. Từ khóa Tràn dịch màng phổi Sinh thiết màng phổi ĐẶT VẤN ĐỀ Nguyên nhân TDMP có thể tại phổi hoặc ngoài phổi để chẩn đoán có TDMP hay không thì không khó nhưng để chẩn đoán được nguyên nhân thì rất khó. Ngoài việc thăm khám lâm sàng hiện nay ở Việt Nam cũng như trên Thế giới còn áp dụng nhiều phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng khác như chẩn đoán hình ảnh vi sinh sinh hóa tế bào học và mô bệnh học. Nhưng tỷ lệ TDMP không rõ nguyên nhân vẫn còn chiếm tới 30 các trường hợp. Phương pháp mô bệnh học được thực hiện chủ yếu bằng kỹ thuật sinh thiết màng phổi với kim Castelain Abrrams True - Cut. Sinh thiết màng phổi STMP có hiệu quả cao trong chẩn đoán nguyên nhân TDMP như TDMP do lao tỷ lệ tìm thấy nang lao tới 70 trong ung thư sinh thiết màng phổi có thể chẩn đoán tới 70 và còn phân loại rõ ràng typ ung thư trong khi chẩn đoán bằng tế bào học chỉ đạt 50 và không định được typ ung thư. Sinh thiết màng phổi là một thủ thuật xâm lấn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    5    1    30-09-2022
8    4    1    30-09-2022
505    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.