Kết quả kiểm soát hen phế quản ở bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2014

Hen phế quản (HPQ) là một trong những bệnh mãn tính thường gặp ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Bài viết trình bày đánh giá kết quả kiểm soát HPQ theo hướng dẫn GINA 2012, mối liên quan với mức độ kiểm soát HPQ dựa theo bộ câu hỏi ACT. | Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược miền núi số 3 năm 2014 KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN Ở BỆNH NHÂN HEN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH NĂM 2014 Nguyễn Ngọc Điệp Phạm Kim Liên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá kết quả kiểm soát HPQ theo hướng dẫn GINA 2012 mối liên quan với mức độ kiểm soát HPQ dựa theo bộ câu hỏi ACT. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 116 bệnh nhân HPQ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Kết quả Trong 116 bệnh nhân có 62 93 nam độ tuổi trung bình là 59 62 11 71. Sau 12 tuần điều trị tỷ lệ HPQ bậc 4 là 4 35 HPQ bậc 3 là 50 0 và HPQ bậc 1 2 là 46 55 . Tỷ lệ kiểm soát HPQ hoàn toàn một phần và không kiểm soát được theo GINA là 33 62 64 66 và 1 72 và theo ACT là 29 31 65 62 và 5 17 . Điểm ACT đáp ứng với các thay đổi của chức năng hô hấp và không có sự khác biệt về kết quả kiểm soát HPQ bằng GINA và ACT. Kết luận Kiểm soát HPQ theo ACT cho hiệu quả cao tương tự như GINA. Từ khóa hen phế quản GINA ACT Bắc Ninh. I. Đặt vấn đề Hen phế quản HPQ là một trong những bệnh mãn tính thường gặp ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO 2013 trên thế giới có khoảng 235 triệu bệnh nhân HPQ và dự kiến sẽ có thêm khoảng 100 triệu người mắc HPQ trong 2 thập niên tới 11 12 . Bệnh HPQ có xu hướng tăng nhanh và ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng bệnh nhân HPQ tử vong 6 . Tại Việt Nam ước tính mỗi năm có khoảng 3000 bệnh nhân tử vong do HPQ 5 . Do đó quản lý điều trị và kiểm soát HPQ là một yêu cầu thiết thực cho bệnh nhân HPQ và nhân viên y tế. Chiến lược toàn cầu về HPQ GINA - Global Initiative for Asthma ra đời nhằm tăng cường hiệu quả việc quản lý điều trị và kiểm soát HPQ 9 10 . Theo GINA 2012 việc đánh giá kiểm soát HPQ bao gồm các tiêu chí sau Sự xuất hiện của các triệu chứng ban ngày giới hạn hoạt động thức giấc về đêm nhu cầu dùng thuốc cắt cơn chức năng phổi PEF hay FEV 1 và đợt kịch phát HPQ. Tuy nhiên việc đánh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.