Đánh giá kết quả điều trị ban đầu rối loạn phổ tự kỷ tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên

Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị ban đầu RLPTK trẻ em điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng nghiên cứu: Trẻ em được chẩn đoán mắc tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM-IV đang điều trị tại các cơ sở điều trị tự kỷ tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên trong thời gian từ tháng tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014. | Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược miền núi số 3 năm 2014 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH THÁI NGUYÊN Phạm Trung Kiên Phan Thị Yến Khoa Y Dược - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá kết quả điều trị ban đầu RLPTK trẻ em điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng nghiên cứu Trẻ em được chẩn đoán mắc tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM-IV đang điều trị tại các cơ sở điều trị tự kỷ tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên trong thời gian từ tháng tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014. Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu can thiệp. Kết quả nghiên cứu Trẻ nam bị bệnh nhiều hơn nữ nam nữ 5 5 1 PECS 100 . Sau can thiệp tương tác xã hội và ngôn ngữ có thay đổi nhưng chưa có ý nghĩa trong khi hành vi và động tác định hình thay đổi có ý nghĩa. Từ khóa Rối loạn phổ tự kỷ điều trị ban đầu hành vi trị liệu Thái Nguyên. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển tồn tại suốt cuộc đời thường xuất hiện trong ba năm đầu đời thuật ngữ tự kỷ được Leo Kanner sử dụng lần đầu tiên năm 1943 để mô tả những bệnh nhân có khiếm khuyết về tương tác xã hội khó khăn trong giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hành vi sở thích hạn hẹp và lặp đi lặp lại. Hiện nay tỷ lệ trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ RLPTK gia tăng rất nhanh năm 2007 tăng gấp 33 đến 50 lần năm 2000 5 . Việc phát hiện và can thiệp sớm trẻ tự kỷ có ý nghĩa rất quan trọng nếu được can thiệp sớm thì trẻ có nhiều cơ hội 30 có cuộc sống bình thường và hòa nhập xã hội .Điều trị cho trẻ tự kỷ cho đến nay vẫn còn rất khó khăn điều trị rất tốn kém về kinh phí và đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài có khi suốt đời 9 . Năm 2012 Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thái Nguyên bắt đầu tổ chức can thiệp cho trẻ tự kỷ đến nay trở thành đơn vị điều trị tự kỷ chính của Thái Nguyên. Góp phần nâng cao chất lượng điều trị tự kỷ chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    65    1    30-09-2022
33    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.