Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý thảm thực vật rừng tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng được bản đồ và số liệu biến động thảm thực vật rừng tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xác định được các yêu tố ảnh hưởng chủ yếu đến biến động diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng và đất lâm nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRƢƠNG NAM CÔNG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THẢM THỰC VẬT RỪNG TẠI HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ SỐ 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHÙNG THỊ TUYẾN Hà Nội 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài này là công trình do tôi thực hiện những số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa có ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Nếu nội dung nghiên cứu của tôi trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã công bố tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ kết luận đánh giá luận văn của Hội đồng khoa học. Quảng Bình ngày tháng năm 2019 Tác giả Trƣơng Nam Công ii LỜI CẢM ƠN Quá trình thực hiện Luận vănThạc sĩ Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý thảm thực vật rừng tại huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình tôi đã gặp không ít những khó khăn nhưng với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo cùng các đồng nghiệp và gia đình đến nay Luận văn đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và đạt được mục tiêu đặt ra. Nhân dịp này tôi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS. Phùng Thị Tuyến đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo ở Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã cung cấp nhiều tài liệu có giá trị khoa học và thực tiễn để tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo sau Đại học Khoa Tài nguyên rừng và Môi trường Trường Đại học lâm nghiệp Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp ở Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Bình Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện và dành thời gian cung cấp thông tin cho tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện đề tài nghiên cứu. Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới toàn thể gia đình và những người thân đã luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi về vật chất tinh thần cho tôi trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.