Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và đề xuất biện pháp phòng trừ sâu đục ngọn lát hoa tại tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định bổ sung được thành phần phần loài sâu hại cây Lát hoa. Xác định được một số đặc điểm hình thái, tập tính gây hại và triệu chứng gây hại của sâu đục ngọn cây Lát hoa. Xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến khả năng bị sâu đục ngọn của cây Lát hoa. Đề xuất được một số biện pháp phòng trừ sâu đục ngọn Lát hoa. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ƢỜ ỌC DƢƠ XU UẤ Ê CỨU Ộ SỐ ẶC Ể SINH ỌC S Á VÀ Ề XUẤ B Á Ò Ừ S U ỤC Ọ Á OA Ỉ A CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ NGÀNH 8620211 UẬ VĂ C SĨ QUẢ Ý À UYÊ Ừ ƢỜ ƢỚ DẪ K OA ỌC S. UYỄ C Í S. S. Ê BẢO A à ội 2019 i CỘ ÒA XÃ Ộ C Ủ ĨA V A ộc lập - ự do - ạnh phúc Ờ CA OA Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng bản thân tôi không sao chép của ai. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn là quá trình điều tra nghiên cứu hoàn toàn trung thực khách quan. Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu thông tin được đăng tải trên các tác phẩm tạp chí theo danh mục tài liệu của luận văn. Hà Nội ngày tháng năm 2019 gƣời cam đoan Dƣơng Xuân uấn ii Ờ CẢ Ơ Để hoàn thành luận văn này trước hết tôi xin gửi đến quý thầy cô giáo trong trường Đại học Lâm nghiệp lời cảm ơn chân thành. Đặc biệt tôi xin gửi đến TS. Nguyễn Minh Chí và . Lê Bảo Thanh những người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành luận văn lời cảm ơn sâu sắc nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được tìm hiểu thực tiễn trong suốt quá trình thực tập. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình bạn bè và đồng nghiệp đã luôn dành sự động viên giúp đỡ và ủng hộ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu đã qua. Trong quá trình thực tập hoàn thiện luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy cô. Hà Nội ngày . tháng . năm 2019 ác giả Dƣơng Xuân uấn iii ỤC ỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC CÁC BẢNG. vii DANH MỤC CẤC HÌNH . viii ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VẤ Ề NGHIÊN CỨU. 3 . Tình hình nghiên cứu trên thế giới. 3 . Các nghiên cứu về sâu đục ngọn gây hại cây họ Xoan . 3 . Các nghiên cứu về quản lý sâu đục ngọn . 4 . Các nghiên cứu về gây trồng Lát hoa . 6 . Tình hình nghiên cứu ở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    1    28-09-2022
59    6    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.