Luận văn Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng: Nghiên cứu bảo tồn loài Xá Xị (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.) tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định được tình hình phân bố tự nhiên của loài Xá xị tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Xác định được một số đặc điểm sinh vật học và sinh thái học loài Xá xị tại khu vực nghiên cứu. Thử nghiệm nhân giống loài Xá xị tại khu vực nghiên cứu. Đề xuất được biện pháp bảo tồn cho loài Xá xị tại khu vực nghiên cứu. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - HOÀNG MINH DƯƠNG NGHIÊN CỨU BẢO TỒN LOÀI XÁ XỊ Cinnamomum parthenoxylon Jack Meisn. TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO TỈNH VĨNH PHÚC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ NGÀNH 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS. TS. HOÀNG VĂN SÂM Hà Nội 2020 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các tư liệu số liệu sử dụng trong luận văn là trung thực có nguồn gốc rõ ràng và là một phần đề tài cấp Quốc gia do thầy giáo hướng dẫn GS. TS Hoàng Văn Sâm chủ trì. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Hà Nội ngày 05 tháng 05 năm 2020 Người cam đoan Hoàng Minh Dương ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp Nghiên cứu bảo tồn loài Xá Xị Cinnamomum parthenoxylon Jack Meisn. tại Vườn quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc được hoàn thành theo trương trình đào tạo Cao học khóa 26 tại Trường Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai Hà Nội. Có được luận văn này tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu các thầy cô trong Khoa đào tạo sau đại học các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy đã tạo điều kiện giúp đỡ động viên tác giả hoàn thành luận văn này. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS. TS. Hoàng Văn Sâm - người hướng dẫn khoa học đã tận tình hướng dẫn tác giả từ khi hình thành phát triển ý tưởng đến xây dựng đề cương phương pháp luận tìm tài liệu và có những chỉ dẫn khoa học quý báu trong suốt quá trình triển khai nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện của Ban lãnh đạo các anh chị trong Vườn quốc gia Tam Đảo các công tác viên các nhà chuyên môn bạn bè đồng nghiệp và người thân trong gia đình đã động viên giúp đỡ tác giả trong quá trình thu thập số liệu ngoại nghiệp và xử lý nội nghiệp. Mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    108    2    03-10-2022
31    20    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.