Luận án Tiến sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Kỹ thuật: Dạy học phần Cơ sở kỹ thuật theo hướng quy nạp trong đào tạo ngành cơ khí trình độ cao đẳng

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về dạy học quy nạp để vận dụng trong dạy học theo hướng quy nạp dựa trên công nghệ dạy học hiện đại các học phần cơ sở kỹ thuật ngành Cơ khí nhằm đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học ở các trường cao đẳng kỹ thuật. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - TRẦN VĂN VIỆT DẠY HỌC PHẦN CƠ SỞ KỸ THUẬT THEO HƯỚNG QUY NẠP TRONG ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - TRẦN VĂN VIỆT DẠY HỌC PHẦN CƠ SỞ KỸ THUẬT THEO HƯỚNG QUY NẠP TRONG ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Mã số 9140110 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. Thái Thế Hùng 2. Nguyễn Xuân Lạc Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa có ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội ngày tháng 10 năm 2020 GV hướng dẫn Tác giả luận án Thái Thế Hùng Nguyễn Xuân Lạc Trần Văn Việt i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành Quý thầy hướng dẫn 1. Thái Thế Hùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2. Nguyễn Xuân Lạc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án này. Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quý Thầy Cô Viện Sư phạm kỹ thuật Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả trong việc học tập nghiên cứu và hoàn thành luận án. Các cơ sở đào tạo nơi tác giả khảo sát và thực nghiệm sư phạm thành công. Toàn thể bạn bè và đồng nghiệp đã quan tâm động viên tác giả để hoàn thành luận án. Tác giả luận án Trần Văn Việt ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do lựa chọn đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu. 2 3. Khách thể đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 . Khách thể nghiên cứu. 2 . Đối tượng nghiên cứu. 2 . Phạm vi nghiên cứu. 2 4. Giả thuyết khoa học. 3 5. Nội dung và nhiệm vụ nghiên cứu. 3 . Nội dung nghiên cứu. 3 . Nhiệm vụ nghiên cứu. 3 6. Phương pháp nghiên cứu. 3 . Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. 3 . Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 3 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.