Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Luận văn nghiên cứu lý luận và thực trạng các nguồn lực và việc sử dụng các nguồn lực tài chính tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề (CĐ&TCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho các đơn vị. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN TRUNG KIÊN QUẢN LÝ THU CHI Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN TRUNG KIÊN QUẢN LÝ THU CHI Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học . NGUYỄN VĂN CÔNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu trong luận văn này là trung thực. Kết quả phân tích lý luận gắn với thực tiễn hoạt động sự nghiệp của các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn là kết quả lao động công trình nghiên cứu khoa học của tôi. Tác giả luận văn Trần Trung Kiên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài Quản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo Khoa Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Công đã trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo tận tình và góp ý kiến quý báu giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Hành chính - Tổ chức Phòng Đào tạo của các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm Trường cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc Trường cao đẳng nghề cơ khí Nông nghiệp Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Trường trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Trường trung cấp nghề số 11 đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tác giả luận văn Trần Trung Kiên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    1    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.