Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Công ty Dịch vụ viễn thông Vinaphone

Mục tiêu của đề tài là đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý tài chính tại tại Công ty Dịch vụ viễn thông Vinaphone, chỉ ra những kết quả đạt được và một số hạn chế trong công tác quản lý tài chính từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Dịch vụ viễn thông Vinaphone, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo và thúc đẩy sự phát triển của công ty trong thời gian tới | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ANH TUẤN Ý TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Họ c liệ u ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ANH TUẤN Ý TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VINAPHONE Chuyên ngành Quản lý Kinh tế Mã số 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Vũ Thị Bạch Tuyết THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Họ c liệ u ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng để bảo vệ cho một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên tháng 5 năm 2014 Tác giả Nguyễn Anh Tuấn Số hóa bởi Trung tâm Họ c liệ u ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài quot ý tài chính tại Công ty Dịch vụ viễn thông Vinaphone quot tôi đã nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trường các thầy cô giáo Khoa Sau đại học trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên và cô giáo Vũ Thị Bạch Tuyết người đã định hướng chỉ bảo và dìu dắt tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Công ty Dịch vụ viễn thông Vinaphone các đồng chí cán bộ lãnh đạo các phòng liên quan đã tạo điều kiện cung cấp số liệu khách quan cũng như có những ý kiến đóng góp quý báu tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài tại đơn vị. Cuối cùng tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình và bè bạn đã giúp đỡ rất nhiều về vật chất và tinh thần để bản thân tôi hoàn thành chương trình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.