Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Hệ thống lại cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của DN, các bài học kinh nghiệm từ một số nước; trên cơ sở phân tích thực trạng các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các DNNVV ở Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ để xác định được thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV ở địa phương. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - NGUYỄN THỊ LAN ANH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - NGUYỄN THỊ LAN ANH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Nguyễn Thanh Đức THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan ậ ại Việt Nam. . Thái Nguyên ngày 1 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Phòng tạo cùng các thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thanh Đức đã trực tiếp chỉ bảo hướng dẫn tận tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ Cục Thống Kê tỉnh Phú Thọ UBND thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Việt Trì đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho tôi khi điều tra thực địa giúp tôi hoàn thành luận văn này. Thái Nguyên ngày 1 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CÁM ƠN .ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ . viii MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
118    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.