Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý ngân sách tại UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu của đề tài là làm rõ thực trạng công tác quản lý ngân sách của phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 thông qua thực trạng lập dự toán, quyết toán thu chi ngân sách phường; đánh giá chất lượng công tác quản lý ngân sách nhà nước của phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ MẠC HÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈ NH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ MẠC HÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈ NH QUẢNG NINH Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học GS. TS. VŨ VĂN HÓA THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sĩ kinh tế Quản lý ngân sách tại UBND Phường Trầ n Hưng Đa ̣o - Thành phố Ha ̣ Long - Tỉnh Quảng Ninh được nghiên cứu thông qua việc đánh giá hoạt động quản lý ngân sách của UBND phường Trần Hưng Đạo thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2012 đế n năm 2014. Các nguồn thông tin số liệu được đưa vào luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc các số liệu đã được xử lý phù hợp với mục tiêu của việc nghiên cứu. Tôi xin cam đoan rằng Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng cho bất kỳ một học vị nào khác. Thái Nguyên tháng 6 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Mạc Hà Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Luận văn được hoàn thành sau quá trình học tập tại Trường Đại học Kinh tế amp Quản trị Kinh doanh và quá trình làm việc tại UBND phường Trần Hưng Đạo thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế amp Quản trị Kinh doanh đã tận tâm giảng dạy truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian tôi theo học ở trường. Đồng thời tôi xin cảm ơn các lãnh đạo của phường cán bộ chi cục thuế thành phố Hạ Long đã giúp đỡ hỗ trợ tôi trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn Vũ Văn Hóa - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.