Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận, thực tiễn về huy động vốn cho chương trình xây dựng Nông thôn mới; đánh giá thực trạng kết quả huy động vốn và chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Thủy Nguyên thời gian qua. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH QUANG CHÍNH GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH QUANG CHÍNH GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học . NGUYỄN TRỌNG THẢN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi các số liệu nêu trong Luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của Luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện hoàn thành Luận văn này đã được cảm ơn các thông tin trong luận văn này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên ngày 1 tháng 7 năm 2015 Tác giả Trịnh Quang Chính Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện Đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo các khoa chuyên môn - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ trong quá trình học tập và làm luận văn để Tôi có thể hoàn thành Luận văn của mình. Huyện ủy UBND huyện Thủy Nguyên Cục Thống kế thành phố Hải Phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thủy Nguyên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thủy Nguyên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thủy Nguyên phòng Thống Kế huyện Thủy Nguyên đã tham gia ý kiến và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Tôi hoàn thành Luận văn. UBND các xã và các ban ngành của xã đã tạo mọi điều kiện giúp Tôi trong quá trình thu thập số liệu tại địa phương. Các đồng chí cán bộ cơ sở các hộ nông dân các địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    8    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.