Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ủy thác cho vay hộ nghèo của Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng sử dụng vốn ủy thác cho vay hộ nghèo, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ủy thác cho vay hộ nghèo của đoàn thanh niên góp phần XĐGN, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THANH TÙNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ỦY THÁC CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THANH TÙNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ỦY THÁC CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. TRẦN VĂN ĐỨC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu của bản luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trình bày trong luận văn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và trung thực. Tôi xin chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình. Phú Thọ tháng 8 năm 2015 Tác giả luận văn Phạm Thanh Tùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luậ ợc sự giúp đỡ củ ập thể và cá nhân. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của các Thầy Cô giáo trong quá trình giảng dạy đã trang bị cho tôi những kiến thức khoa học. Đặc biệt là thầy giáo - TS. Trần Văn Đức - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành nơi tôi công tác và nghiên cứu luận văn cùng toàn thể các đồng nghiệp học viên lớp cao học quản lý kinh tế khóa 10 gia đình bạn bè đã tạo điều kiện cung cấp tài liệu cho tôi hoàn thành chương trình học của mình và góp phần thực hiện tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn . Phú Thọ tháng 8 năm 2015 Tác giả luận văn Phạm Thanh Tùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.