Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Dựa trên kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá việc thực hiện, chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn đề xuất đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn tới. | ĐẠI HỌC VĨNH PHÚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THƯỞNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ VĨNH PHÚC - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC VĨNH PHÚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THƯỞNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. ĐỖ QUANG QUÝ VĨNH PHÚC - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan rằng Luận văn thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn là trung thực và chưa hề được sử dụng công bố trong bất kỳ một công trình khoa học nào. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. . Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thưởng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học các Khoa các Phòng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Vĩnh Phúc đã tạo mọi điều kiện về tinh thần và vật chất giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học tập và nghiên cứu. Suốt thời gian qua từ khi bắt đầu học tập nghiên cứu chương trình Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Vĩnh Phúc đến nay tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý Thầy Cô gia đình bè bạn và đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Đỗ Quang Quý đã giành nhiều thời gian công sức để hướng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    4    1    25-09-2022
304    3    1    25-09-2022
2    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.