Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tăng cường xúc tiến thương mại của tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá những cơ sở lý luận và thực tiễn về XTTM; nghiên cứu kinh nghiệm XTTM của một số quốc gia và một số địa phương của Việt Nam, từ đó rút ra bài học cho tỉnh Thái Nguyên; phân tích và đánh giá thực trạng về XTTM của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2011 - 2014; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường XTTM của tỉnh Thái Nguyên. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học GS. TS. ĐỖ ĐỨC BÌNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi. Những số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực và chưa từng được sử dụng trong bất cứ luận văn luận án nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận văn đều đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên ngày tháng năm 2015 Học viên thực hiện Nguyễn Thị Thanh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên các thầy cô giáo đặc biệt là các thầy cô giáo trong Khoa Quản lý kinh tế những người đã trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản và những định hướng đúng đắn trong học tập và tu dưỡng đạo đức tạo tiền đề tốt để tôi học tập và nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới . Đỗ Đức Bình - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân - Người thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết tận tình hướng dẫn chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên Sở công thương tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp những thông tin cần thiết và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình người thân và bạn bè đã quan tâm giúp đỡ động viên và tạo điều kiện cho tôi trong học tập tiến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.