Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Mục tiêu của đề tài là khái quát một số vấn đề cơ bản về thuế và công tác quản lý thuế ở Việt Nam. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của quản lý thu thuế đối với khu vực DNNQD; phân tích những nguyên nhân chủ yếu tác động đến hoạt động quản lý thuế của các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lý thuế ở các doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực. | Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯƠNG XUÂN TUẤN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI QUẬN DƯƠNG KINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯƠNG XUÂN TUẤN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI QUẬN DƯƠNG KINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS. BẠCH HỒNG VIỆT THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi Lương Xuân Tuấn học viên cao học khóa 2012-2014 chuyên ngành Quản lý kinh tế trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử dụng trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Thái Nguyên tháng 7 năm 2015 TÁC GIẢ Lương Xuân Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Bạch Hồng Việt cùng các Cô giáo Thầy giáo trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng và các đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tác giả được học hỏi trao đổi kiến thức kinh nghiệm và cung cấp số liệu cho học viên hoàn thành đề tài. Thái Nguyên tháng 7 năm 2015 TÁC GIẢ Lương Xuân Tuấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC CÁC BẢNG. vii MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 5 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 5 4. Ý nghĩa khoa học của đề tài . 6 5. Kết cấu của luận văn . 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝTHUẾ DOANH

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.