Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo cấp xã tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo cấp xã; đánh giá được thực trạng, xác định các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Đ; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. | Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒNG ĐỨC PHƯƠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP XÃ TẠI THỊ XÃ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒNG ĐỨC PHƯƠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP XÃ TẠI THỊ XÃ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS. Đặng Thị Phương Hoa THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là Đồng Đức Phương Sinh ngày 21 tháng 12 năm 1980 Học viên lớp Quản lý kinh tế K10A trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh- Đại học Thái Nguyên. Đơn vị công tác UBND Phường Lương Châu- Thị xã Sông Công- TN. Tôi xin cam đoan Đề tài Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo cấp xã tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên quot do TS. Đặng Thị Phương Hoa hướng dẫn. Đây là công trình của riêng tôi. Tất cả tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung trong luận văn đúng như nội dung trong đề cương đã thông qua. Nếu có vấn đề gì sai sót trong nội dung của luận văn thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thái Nguyên ngày 10 tháng 3 năm 2015 TÁC GIẢ Đồng Đức Phương ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài tôi đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của tập thể và các cá nhân. Trước hết tôi xin chân thành cám ơn các giảng viên phòng Đào tạo bộ phận sau Đại học trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của TS. Đặng Thị Phương Hoa trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã Sông Công lãnh đạo và chuyên viên Chi Cục Thống kê thị xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài nguyên và Môi Trường Phòng Kinh tế Phòng Nội vụ thị xã và Đảng ủy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    1    30-09-2022
178    3    1    30-09-2022
23    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.