Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Mục tiêu chung của đề tài là làm rõ thực trạng dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Lê Anh Vũ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những gì mà tôi viết trong Luận văn này là do sự tìm tòi học hỏi và nghiên cứu của bản thân. Mọi kết quả nghiên cứu cũng nhƣ ý tƣởng của các tác giả khác đều đƣợc trích dẫn nguồn gốc cụ thể. Luận văn này cho đến nay chƣa đƣợc bảo vệ tại bất kỳ một hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ trên toàn quốc cũng nhƣ ở nƣớc ngoài và cho đến nay chƣa đƣợc công bố trên bất kỳ một phƣơng tiện thông tin nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì tôi đã cam đoan ở đây. Thái Nguyên tháng 02 năm 2015 Tác giả Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập nghiên cứu tác giả đề tài đã luôn nhận đƣợc sự động viên hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình của Quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp. Với tình cảm chân thành tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo và các thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tận tâm tận tình giảng dạy hƣớng dẫn giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trƣờng. Đặc biệt tác giả đề tài này xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy giáo - ngƣời thầy hƣớng dẫn TS. Lê Anh Vũ đã tận tình giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn. Dù bản thân đã rất cố gắng song do đặc thù công việc nên thời gian đầu tƣ nghiên cứu còn có hạn chế nên luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    16    1    01-10-2022
170    7    1    01-10-2022
16    5    1    01-10-2022
5    4    1    01-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.