Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của chính sách quản lý và bảo vệ rừng đến phát triển rừng ở tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở tỉnh Quảng Ninh. Từ đó phân tích, đánh giá để làm rõ ảnh hưởng của chính sách tới phát triển rừng của tỉnh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các chính sách quản lý, bảo vệ rừng để phát triển rừng ở tỉnh Quảng Ninh. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN KHẮC SƠN ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCHQUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN KHẮC SƠN ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCHQUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS. TRẦN ĐÌNH TUẤN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Bản luận văn thạc sĩ Ảnh hưởng của chính sách quản lý và bảo vệ rừng đến phát triển rừng ở tỉnh Quảng Ninh là công trình nghiên cứu của tôi được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Đình Tuấn. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực các trích dẫn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên tháng 7 năm 2015 Tác giả Nguyễn Khắc Sơn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Luận văn này được hoàn thành tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên theo chương trình đào tạo Cao học kinh tế khóa 10 từ năm 2013 - 2015. Trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo cùng với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên của Nhà trường. Tôi xin chân thành cảm ơn về sự giúp đỡ quý báu đó. Đặc biệt tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Trần Đình Tuấn - người hướng dẫn khoa học đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh như Sở NN amp PTNT Chi cục Lâm nghiệptỉnh Quảng Ninh Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Ninh UBND và cán bộ các phòng ban chức năng huyện Hoành Bồ và huyện Ba Chẽ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    4    1    25-09-2022
2    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.