Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu sự tham gia của các hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

Đề tài góp phần đánh giá sự vai trò của hợp tác xã trong quá trình xây đựng nông thôn mới đồng thời đưa ra một số giải pháp đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ amp QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG SƠN NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ amp QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG SƠN NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học . PHẠM BẢO DƯƠNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tôi với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn khoa học. Những thông tin số liệu dữ liệu đưa ra trong luận văn được trích dẫn rõ ràng đầy đủ về nguồn gốc. Học viên Nguyễn Hồng Sơn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan các cấp lãnh đạo và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và kính trọng tới tất cả các tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Phạm Bảo Dương người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo cô giáo Khoa Kinh tế Phòng Đào tạo sau Đại học - trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên cùng toàn thể các thầy giáo cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể Lãnh đạo cán bộ công chức viên chức Cơ quan Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ UBND huyện Lâm Thao UBND 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao Lãnh đạo quản lý và xã viên của 16 HTX nông nghiệp trên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
154    25    2    25-09-2022
118    8    1    25-09-2022
26    11    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.