Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, nghiên cứu thực trạng về thu nhập của nông dân trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao thu nhập của nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG VĂN ĐỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG VĂN ĐỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS. ĐOÀN QUANG THIỆU THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi số liệu sử dụng và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ cho bất cứ một học vị nào. Luận văn đã sử dụng nhiều nguồn thông tin liên quan khác nhau để phục vụ cho việc nghiên cứu các nguồn thông tin đã được xử lý và trích dẫn rõ nguồn tài liệu tham khảo theo quy định. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện đề tài đã được cảm ơn. . Thái Nguyên tháng 7 năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Văn Đề Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Sau hơn hai năm học tập tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tôi đã được các thầy giáo cô giáo truyền đạt kiến thức và hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành khoá học đào tạo Thạc sĩ. Trong quá trình học tập và nghiên cứu ngoài sự cố gắng của bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tập thể cá nhân trong và ngoài nhà trường. Đến nay tôi đã hoàn thành chương trình các môn học và Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế. Trước tiên tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy giáo cô giáo trong và ngoài trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh các thầy giáo cô giáo trực tiếp giảng dạy trong suốt hơn hai năm qua đặc biệt là Thầy giáo TS. Đoàn Quang Thiệu đã giành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn phương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    1    02-10-2022
11    6    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.