Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên

Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ của đầu tư và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, luận văn đánh giá tác động của hoạt động đầu tư đến sự tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất tìm ra các giải pháp quan trọng nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng của hoạt động đầu tư giúp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nhanh và bền vững. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ PHƯƠNG MAI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ PHƯƠNG MAI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học . Hoàng Thị Thu THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng Luận văn thạc sỹ kinh tế Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên là công trình nghiên cứu của riêng Tôi. Những số liệu sử dụng trong luận văn này được chỉ rõ nguồn trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu này chưa được công bố trong những công trình được nghiên cứu từ trước đến nay. Thái Nguyên ngày 28 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Hoàng Thị Phương Mai ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn này Tôi đã nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo khoa sau Đại học Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô giáo khoa sau Đại học Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo - . Hoàng Thị Thu đã dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Ngoài ra tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên nơi tôi đang công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên và các đồng nghiệp bạn học đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi tham khảo và thu thập số liệu để hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè đã luôn ủng hộ động viên và tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn này. Thái Nguyên ngày 28 tháng 10 năm 2016 Tác giả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.