Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn cơ bản về NSNN và quản lý NSNN; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Phổ Yên giai đoạn 2016 - 2020. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁP VĂN KHANH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁP VĂN KHANH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã ngành LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học . NGUYỄN XUÂN DŨNG THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Bản luận văn thạc sĩ Hoàn thiện quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của . Nguyễn Xuân Dũng. Các thông tin số liệu được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn chính xác và có nguồn gốc rõ ràng. Thái Nguyên ngày 26 tháng 10 năm 2016 Học viên Giáp Văn Khanh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy . Nguyễn Xuân Dũng người đã tận tình hướng dẫn và cho tôi những ý kiến định hướng quý báu giúp tôi thực hiện Luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Phòng đào tạo sau đại học các thầy cô giáo trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Thị ủy HĐND UBND các phòng chuyên môn Tài chính Thống Kê Tài Nguyên Môi trường thị xã Phổ Yên đã cung cấp tài liệu làm cơ sở nghiên cứu Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè đồng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.