Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng việc quản lý ngân sách nhà nước của xã để đề xuất một số giải pháp hoàn thiện việc quản lý ngân sách nhà nước nhằm quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước được chặt chẽ, giải ngân đúng chế độ chính sách đạt hiệu quả cao. | Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI MẠNH QUẢNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SÔNG LÔ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI MẠNH QUẢNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SÔNG LÔ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học . ĐỖ THỊ BẮC THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Sông Lô thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ là công trình nghiên cứu của riêng tôi toàn bộ số liệu và kết quả phân tích được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực. . Tác giả Bùi Mạnh Quảng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo Khoa Sau Đại học cùng các thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn . Đỗ Thị Bắc đã trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo tận tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán bộ nhân viên UBND xã Sông Lô đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn cơ quan gia đình bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Việt Trì ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Bùi Mạnh Quảng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.