Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang

Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang trong thời gian tới. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO HỒNG PHONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO HỒNG PHONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học Ngô Thị Tuyết Mai THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tuyên Quang tháng 02 năm 2016 Tác giả luận văn Đào Hồng Phong ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tôi đã nhâ ̣n được sự giúp đỡ của nhiề u tập thể và cá nhân. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của các Thầy Cô giáo trong quá trình giảng dạy đã trang bị cho tôi những kiến thức khoa học. Đặc biệt là Ngô Thị Tuyết Mai - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành nơi tôi công tác và nghiên cứu luận văn cùng toàn thể các đồng nghiệp học viên lớp cao học quản lý kinh tế khóa 10 gia đình bạn bè đã tạo điều kiện cung cấp tài liệu cho tôi hoàn thành chương trình học của mình và góp phần thực hiện tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn . Tuyên Quang tháng 02 năm 2016 Tác giả luận văn Đào Hồng Phong iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT . vii DANH MỤC BẢNG . viii DANH MỤC SƠ ĐỒ . ix MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 2 3. Đối tượng và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    4    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.